Prijava
Naša obveza Športna loterija zagotavlja, da se proti posamezniku, ki je v dobri veri oddal prijavo v zvezi z odgovornim igranjem iger na srečo, ne bodo izvajali nobeni povračilni ukrepi. Nihče ne bo izpostavljen grožnjam, tudi prikritim ne, oziroma ne bo trpel negativnih učinkov povračilnih ukrepov zaradi prijave, sodelovanja v preiskavi, ali zaradi zavrnitve izvedbe kakršnih koli nalog, ki bi od njega zahtevale neetično ali nezakonito ravnanje ali sodelovanje pri takšnem ravnanju. Varna uporaba aplikacije Za zaščito identitete poskrbite tako, da pri izpolnjevanju obrazcev in pripenjanju dokumentov ne navedete podatkov, ki bi neposredno ali posredno razkrili vašo identiteto. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in ali se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Prijavo oddajte izključno preko naprave, ki ni povezana z omrežjem Športne loterije. Enako velja za dostopanje do vašega poštnega predala. Družba Trusty AG ne beleži IP naslova, s katerega dostopate do tega spletnega mesta in v varnostne namene uporablja le začasne sejne piškotke. Vsa komunikacija, ki poteka preko tega spletnega portala, je zaščitena z najsodobnejšo enkripcijo. Obdelava podatkov Naročnik aplikacije in upravljavec je družba Športna loterija d.d. (v nadaljevanju naročnik aplikacije). Aplikacijo, njene spletne strani in podatkovno bazo, v katero se shranjujejo posredovani podatki, zagotavlja in vzdržuje Trusty AG, Cham, Švica, za naročnika aplikacije. Podatkovna baza gostuje na virtualnem strežniku pri Hetzner Online GmbH Gunzenhausen v Nemčiji. Za potrebe obravnave prijave imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe podatkov, ki so v zvezi s prijavo, pooblaščene osebe pri naročniku aplikacije. Pooblaščene osebe pri Trusty AG imajo dostop do podatkovne baze izključno za namen tehničnega vzdrževanja. Omenjeni podatki se lahko posredujejo policiji in drugim pristojnim organom le, če tako določa zakon.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Podatki o prodajnem mestu
Naziv prodajnega mesta

Naslov

Vrsta kršitve

Prijavljena oseba bo lahko v ustreznem trenutku seznanjena s prijavo. Vaše identitete zaradi vaše anonimnosti v nobenem primeru ne bomo razkrili.
Pred pripenjanjem datotek preverite podatke, ki lahko razkrijejo vašo identiteto. Predlagamo, da nam dokumente pošljete v pdf formatu, ali pa v fizični obliki na naš naslov (glej spodaj) s pripisom vašega uporabniškega imena, ki vam bo dodeljeno ob zaključku oddaje prijave.
Preko te aplikacije prijavo lahko oddate le anonimno. Če se v primeru prijave odločite za razkritje svojih podatkov, nam prijavo pošljite na e-naslov: prijava@sl123.si . Zagotavljamo vam, da bomo posredovane podatke obravnavali zaupno in jih ne bomo razkrivali nepooblaščenim osebam. V nadaljevanju vam bo dodeljeno uporabniško ime in geslo, s katerima lahko v aplikaciji sledite svoji prijavi. V primeru posredovane prijave preko e-naslova osebnih podatkov, brez vašega izrecnega soglasja, ne bomo razkrili osebam, ki niso neposredno zadolžene za obravnavanje vaše prijave, razen v primerih, ko to na podlagi zakona zahtevajo pristojni državni organi.
Stran 1 od 1