Naša obveza Športna loterija zagotavlja, da se proti posamezniku, ki je v dobri veri oddal prijavo v zvezi z odgovornim igranjem iger na srečo, ne bodo izvajali nobeni povračilni ukrepi. Nihče ne bo izpostavljen grožnjam, tudi prikritim ne, oziroma ne bo trpel negativnih učinkov povračilnih ukrepov zaradi prijave, sodelovanja v preiskavi, ali zaradi zavrnitve izvedbe kakršnih koli nalog, ki bi od njega zahtevale neetično ali nezakonito ravnanje ali sodelovanje pri takšnem ravnanju. Varna uporaba aplikacije Za zaščito identitete poskrbite tako, da pri izpolnjevanju obrazcev in pripenjanju dokumentov ne navedete podatkov, ki bi neposredno ali posredno razkrili vašo identiteto. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in ali se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Prijavo oddajte izključno preko naprave, ki ni povezana z omrežjem Športne loterije. Enako velja za dostopanje do vašega poštnega predala. Družba Trusty AG ne beleži IP naslova, s katerega dostopate do tega spletnega mesta in v varnostne namene uporablja le začasne sejne piškotke. Vsa komunikacija, ki poteka preko tega spletnega portala, je zaščitena z najsodobnejšo enkripcijo. Obdelava podatkov Naročnik aplikacije in upravljavec je družba Športna loterija d.d. (v nadaljevanju naročnik aplikacije). Aplikacijo, njene spletne strani in podatkovno bazo, v katero se shranjujejo posredovani podatki, zagotavlja in vzdržuje Trusty AG, Cham, Švica, za naročnika aplikacije. Podatkovna baza gostuje na virtualnem strežniku pri Hetzner Online GmbH Gunzenhausen v Nemčiji. Za potrebe obravnave prijave imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe podatkov, ki so v zvezi s prijavo, pooblaščene osebe pri naročniku aplikacije. Pooblaščene osebe pri Trusty AG imajo dostop do podatkovne baze izključno za namen tehničnega vzdrževanja. Omenjeni podatki se lahko posredujejo policiji in drugim pristojnim organom le, če tako določa zakon.

Prijava

V aplikacijo se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ju prejeli ob zaključku oddaje prijave.